دسته: آبیاری

0

آبخیزداری در پایداری کشاورزی استان سمنان تأثیر مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالشاه پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی با موضوع بررسی طرح‌های آبخیزداری به میزبانی منابع طبیعی سمنان ضمن بیان اینکه اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری به صرفه و اقتصادی محسوب...

0

قابلیت آبیاری قطره ای زیرسطحی و عوامل تاثیرگذار در عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز

در بین روشهای متداول آبیاری، آبیاری قطره ای زیرسطحی به دلیل کاهش تبخیر، رواناب، فرونشت عمقی، سهولت کنترل علف هرز و سله ناشی از خیس شدن سطح خاک و نهایتا صرفه جویی در مصرف...

0

آبیاری و انواع آن

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از...

0

معرفی سیستمهای آبیاری تحت فشار

مقدمه روش انتخاب بین انواع سیستم‌های آبیاری تحت فشار با هزینه و قدرت مالی کشاورز، نوع محصول، شدت باد، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و شیب زمین و مقایسه‌ای بین هزینه‌های سیستم انتخابی و درآمدهای...

0

مطلب مهم در مورد آبیاری

چه روشی آبیاری کنیم؟ روش های آبیاری عبارتند از: الف) روش هایی که آب روی شیب حرکت می کند. ( روش های ثقلی) 1- آب تمام سطح را خیس می کند.( غرقابی) – آبیاری...