بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2018

0

آفت سن گندم با برداشت مناسب محصول در مزارع سمنان کنترل می شود

سمنان – مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه آفات میزان تولید محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، گفت: برداشت به هنگام، آفت سن گندم را در مزارع استان کنترل می...