بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2021

0

کشت چغندرقند در ۱۱۰ هکتار از اراضی شاهرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود از کشت چغندرقند در ۱۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبرداد. به گزارش از ، علی اصغر حجی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز اظهار کرد: سطح زیرکشت محصول چغندرقند در شهرستان شاهرود ۱۱۰ هکتار بوده...