درباره ما

شرکت مهندسین مشاور دانش گستر، سال 1385 تحت شماره ثبت 2199 در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی با هدف انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های کشاورزی به ثبت رسید.
مؤسسین شرکت از همان آغاز تلاش بسیاری جهت تبدیل شدن به یک شرکت مشاور فعال در زمینه مهندسی کشاورزی انجام دادند. در این راستا تهیه استراتژی شرکت، استقرار زیرساختهای لازم جهت ایجاد سیستم طبقه بندی مشاغل، تدوین متدولوژی انجام کار و در نهایت بکارگیری افراد متخصص، با تجربه کاری بسیار خوب در تخصص های ذکر شده و نخبگان این تخصص ها در دستور کار این مشاور قرار گرفت. که در نتیجه این فعالیتها این مشاور موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت انجام خدمات مشاوره در تخصص های کشاورزی از معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.