برچسب: قطب کشاورزی

0

شهرستان شاهرود قطب کشاورزی استان است

معاون استاندار سمنان:  شهرستان شاهرود قطب کشاورزی استان است  معاون استاندار و فرماندار شاهرود بر اهمیت پژوهش و نقش آن در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد؛و گفت: قطب کشاورزی استان سمنان و جزو شهرستان...